Priser

Maksimalprisen gjelder alle typer barnehager, uavhengig om de er offentlige eller private, og blir fastsatt av Stortinget.

MÅNEDSBETALINGEN:

Slåstad barnehage følger satsene som er vedtatt i kommunen og fra regionalt hold. 

pris for full plass per 01.08.2022: 3 050,-

Barn nr. 2 får 30% reduksjon av prisen av hel plass.

Barn nr. 3 får 75% reduksjon av prisen av hel plass.

 

MAT:

kr. 400 for hel plass per måned. Dette inkluderer frokost, lunsj/varmmat og eftasmat. 

 

MEDLEMSKONTINGENT:

For at barnet kan få begynne i Slåstad barnehage må foresatte i forkant betale

medlemskap i ”Slåstad barnehage`s foreldreforening”.

Beløpet er kr. 350 pr. år per familie. Betalingsfrist: 1.09. for inneværende bhg.år.

 

AVDELINGSKASSE / TUR- OG BURSDAGSKASSE:

En gang pr. år sender barnehagen ut en giro for innbetaling til en konto

som blir brukt til turer, fødselsdager med frukt eller andre innkjøp som barna har glede av.

Regning sendes ut i oktober.                   

Ett barn:              kr. 400

To barn:               kr. 500

Tre barn:              kr. 600