Foreldremøte og årsmøte ble avholdt 12.03.2024

Vi har to foreldremøter per barnehageår, samt årsmøte. Disse møtene kan inneholde presentasjon av barnehagens drift, praktisk informasjon, meningsutvekslinger om innholdet i barnehagen, spesielle / aktuelle temaer, foredrag, presentasjon av eksterne samarbeidspartnere m.m. Vi minner om at årsmøtet er arenaen for å stemme over innkomne saker som angår barnehagen.

 

Refrat fra foreldremøte 12.03.2024 - HER

Refrat årsmøte 12.03.2024 - HER