Levering og henting av barn

Levering av barn

Vi ønsker at barna er på plass til senest kl 9.30. Dette med tanke på gjennomføring av planlagte aktivtieter, samling, grupper, tur osv. Hvis barnet er sykt eller skal ha fri skal de foresatte registrere det i kidplan.

Henting av barn

Ved henting, gi beskjed til en ansatt om at barnet er hentet. Dette for å sikre registreringsansvaret vårt.
Hvis en annen enn foresatt henter, så skal de ansatte få beskjed i forkant.

Hent presis

De ansattes arbeidsdag er slutt kl 17.00
De som henter skal være i barnehagen senest kl 16.50.

Dette er med på å gi barnet en ok avslutning på barnehagedagen og alle får tid til å møte hverandre på en god måte.

Viktig: Barnehagebarna skal ikke gå ut på parkeringsplassen alene.

Ansvarsforhold ved henting: Den som henter barnet er ansvarlig for barnet når barn og voksen har fått kontakt.

Vi ønsker at det kun er voksne som åpner porten og at dere hjemme samarbeider med barnehagen for å gjennomføre dette.