Karius

Karius er vår avdeling for barn mellom 0-3 år!

Karius er avdelingen for de minste barna i barnehagen. Her er det barn mellom ett og tre år.

Vi har navn på hver aldersgruppe og de minste er LARVER,

toåringene er GRESSHOPPER,

og treåringene er MARIHØNER.

Ofte går det noen Marihøner på Baktus (stor avdeling).

 

På Karius jobber det 4 damer med lang fartstid i Slåstad Barnehage. Vi jobber i team, utfyller hverandre og er stabile, trygge, lyttende og bevisste rollemodeller for barna. Vi har en god og fast dagsrytme som også bidrar til gode rutiner og stabilitet for alle.

På vår avdeling ønsker vi å bidra til å skape trygge og kreative barn. Vi er opptatt av at barna skal få utvikle sin egen personlighet og vi tenker at glede, humor, nærhet, omsorg og faste rutiner er med på å skape et godt, lærerikt og trygt miljø for alle.

 

Lek er viktig for oss og det beste vi vet i barnehagen. Gjennom leken utvikler vi oss motorisk, språklig og sosialt. Vi voksne liker å være tilstede i barnas lek og derfor sitter vi mye på gulvet. Da er vi tilgjengelige. Vi ser ofte at relasjoner og nærhet i lek, er like betydningsfullt for de små, som det å gjøre en masse forskjellige aktiviteter.

Likevel mener vi det er viktig med noen aktiviteter der formell læring skjer. Samlingsstund, grupper, tur, forming og hverdagsaktiviteter er for oss gode ”jobbe”-arenaer.

 

Velkommen til oss.

 

Tone, Bjørg, May og Ida