Baktus

Baktus er vår avdeling for barn 3-6 år!

På Baktus går barn fra ca. 3 års alder, og fram til skolestart.

Vi er ute og inne hver dag, og går på tur en gang i uka. Vi pleier å gå på turer til: Klatrefjellet (det er en skrent å klatre i og leke i), skogsturer og turer rundt på Slåstad. 

Selvstendighet: Noe av det viktigste vi kan lære barna før de begynner på skolen, er selvstedighet. Målet er at barna skal kunne kle på seg selv, smøre maten sin selv, klare seg selv på do, ta selvstendige valg og si ifra om sine ønsker og behov innen de begynner på skolen.

Vi ønsker å hjelpe barna til god grov- og finmotorikk, refleksjon, empati, samarbeid og problemløsing.

Medvirkning: Barna er med på å velge turdestinasjon. Vi har også samtaler med alle barna i samlingstundene om hvordan vi vil ha det i barnehagen. Vi har også et bredt utvalg av pålegg som barna kan velge mellom når vi har brødmåltider. I den grad vi finner rom for det, jobber barna i prosjekt, der barna styrer prosjektet etter evne.

Dagens hjelper: Hver dag velger vi et nytt barn som skal være dagens hjelper. Denne teller hvor mange barn som er tilstede i samlingsstunden, velger matsang og ringer i sauebjella når alle skal samles til eftasmat. Det er stas å være dagens hjelper!

Vårt faste personale i år er Kristoffer, Ann Helen, Synne og Anne. Vi har ulike kvaliteter, og utfyller hverandre.

 

Velkommen til oss!