Samlivsbrudd/Barn i sorg

Ved samlivsbrudd er det viktig at barnehagens personale får informasjon på et svært tidlig tidspunkt. De ansatte trenger informasjon om fordeling av foreldreansvar og hvilke avtaler og planer foreldrene har for den nye situasjonen.


Vi setter svært stor pris på en åpen dialog om hvordan barnet har det. Noe som påvirker dette er for eksempel at et nært familiemedlem er svært syk eller er død. Samlivsproblemer preger også barna. Informasjon om dette hjelper oss å forstå barnet helt og fullt, og hjelpe barnet til å ha en best mulig hverdag.